Apie mus     Veikla     Skelbimai     Kontaktai     Norintiems paremti     RSS 
 Lietuva
 Euroatlantinės organizacijos
 Rusija
 Kitos šalys
 Saugumas ir grėsmės
 Energetika
 Užsienio spaudos apžvalgos
 Leidiniai   Rekomenduojame:   Mus remia: 
Prof. Vytautas Landsbergis
 
  Konstitucija ir rezistencija. Kalba konferencijoje „Lietuvos konstitucingumo raida“, LR Seimas, 2012-spalio 26 d. (1)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2012 11 13

Nemažiau pusės 20 a. Lietuvos istorijos nusako SSRS okupacija - su neilgalaike tuometinės Vokietijos reokupacija - ir pasipriešinimas jai, Tautos bei valstybės rezistencija.

 
 
  Lietuva po rinkimų (6)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2011 03 01

Rinkimų rezultatai per savaitę kitą pavirs savivaldos tarybų formavimu su merais, ir čia rinkėjų valia, išskyrus nebent vietoves, kur jie palaikė ankstesnį merą, tampa sąlygiška. Lemia interesų grupės, galbūt ir pašaliniai manipuliaciniai mechanizmai, ir pačių lyderių pasirinkimai – su kuo ir kur jie nori eiti. O tai reiškia apsisprendimą – kur tu nori vesti miestą, rajoną ir šalį. Bet rinkėjų klausti nebetenka.

 
 
  Ką reiškia „Mistralių“ pardavimas kuriai nors „trečiajai šaliai“ (14)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2011 01 03

Ginklų eksporto politika Europos Sąjungoje šiuo atveju apima konkretesnį turinį. Kalbama apie puolamosios aukštų technologijų ginkluotės eksportą iš ES į trečiąsias šalis, kai tai gali sukelti grėsmių kai kurių valstybių narių Vidurio Europoje suverenioms pozicijoms ir politiniam saugumui. Žinoma, tai Europos solidarumo dalykas, tad svarstytinas ne mažiau, kaip Taryboje, ir jis neturi būti sumenkintas – naudojant šiek tiek veidmainystės – kaip „grynai biznis“.

 
 
  Nutylėjome (24)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2010 12 10

Lietuva kaip Europos Sąjungos narė neprieštaravo Rusijos įstojimui į Pasaulinę prekybos organizaciją. Sutiko ES, sutiko ir Lietuva, nors būtų galėjusi kai ko pageidauti. Tačiau koks būtų kilęs riksmas!

 
 
  Naujienos ir aistros (3)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2010 12 08

Viešąjį protą blaško įaudrintos įvykių bangos. Per savaitę ar panašiai - trys pagrindinės naujienos. Ir su jomis ar pro jas bešviečią didieji lūkesčiai. „The Great Expectations“ - yra toks Ch. Dickenso romanas.

 
 
  Sausio 13-oji ir kur baigiasi Europa

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2010 10 18

Sovietija, kaip nors federaciškai – konfederaciškai įsivardinanti Rusija, būtų likusi senose valdose patenkintoms Vakarų demokratijoms nelabai prieštaraujant. Svarbioji Europos dalis (taip apie save mananti) būtų pasitenkinusi ištiesdama ranką Lenkijai, Čekoslovakijai, galbūt Jugoslavijai, džiugiai švęsdama Berlyno sienos griūtį ir Vokietijos susivienijimą. Toliau – eilinį kartą „persikraunančios" Rusijos reikalas. Ir būsimoji Europos siena sutampanti su Lenkijos šiaurės rytų siena.

 
 
  Katynės lūžis (8)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2010 04 20

Dalykai stoja į savo vietas. Aiškiau pasidaro, kas kuriose širdyse tūno, jeigu jų esama, ir kas galvose. Ar smegenys, ar kempinė. Ir krusteli kitąsyk bemaž užmirštas reiškinys - tai sąžinė. Ji liudija apie sielą, gali kalnus pajudinti, laužia betono plutą.

 
 
  Sausio ženklai kovą (2)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2010 04 02

Ateina žmonės pirmadienį į pirmo būtinumo parduotuves, o darbininkai - į savo įmonių valgyklas ir pamato, kad kainos keturiskart aukštesnės. Jokių kompensacijų, tik Vyriausybės leidimas įmonių vadovų sprendimu kelti atlyginimus... iš tų pačių fondų! (Kai kurie vadovai iškart sau ir pasikelia). Strateginis planas – darbininkai į Vilniaus gatves, ir sinchroniškai – tą pačią 1991 m. sausio 8 dieną – Pskovo parašiutininkai per Kazlų Rūdą, Gaižiūnus jau Šiaurės miestelyje.

 
 
  Dmitrijus Rogozinas informuoja propagandinės diplomatijos priemonėmis (20)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 12 21

Tai politikas, arogancija nenusileidžiąs pačiam V. Putinui. Proto mažiau, bet pasirodė labai anksti kaip naujosios nacionalistinės (pojelcininės) Rusijos švyturys. Pirmoji kregždė, o kita vertus, sovietinių „deržavininkų“ ugnies estafetė. Destruktyvi jėga, V. Putino paskirtas Rusijos atstovu mišrioje NATO-Rusijos taryboje.

 
 
  Misralis (3)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 12 15

Praėjusią vasarą, jai virstant į rudenį, sprogo Rusijos-Gruzijos karas. Prancūzijos prezidentas ir užsienio reikalų ministras abu ėmėsi energingų diplomatinių iniciatyvų, toli skraidė, kad tik sustabdytų karą. O rusų tankai buvo jau Tbilisio prieigose. Rusijos aviacija daužė gruzinų aerodromus, geležinkelius, skandino laivus. Bombarduodami Gorio miestą užmušė olandų žurnalistą. (Gruzinai neskaičiuojami, olandai bemaž pratylėjo).

 
 
  Ignoravimas ir žeminimas (2)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 11 11

Turime priešintis lobistiniam ir kai kada korupciniam ES skaldymui, juolab nepritarti Rusijos arogancijai mūsų pačių, t. y. Europos Parlamento, atžvilgiu. Negalime sutikti, kad „Gazpromas“, pagrindinis „Nord Stream“ akcininkas, totaliai ignoruoja mūsų parlamento rezoliuciją dėl dujotiekio keliamų aplinkosaugos grėsmių. Problema, tai ne vien Baltijos jūros tragiška ekologinė būsena, bet ir mūsų institucijos moralinė kondicija.

 
 
  Kažkoks karas

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 10 27

Karinis Rusijos ir Gruzijos susirėmimas 2008 metų rugpjūtį dabar dažniausiai išskiriamas iš visos dviejų šalių ginkluoto konflikto arba karo istorijos, besitęsiančios nuo 1992 metų. Atsirado „penkių dienų karo“ sąvoka (nors gruzinų policininkus priešo snaiperiai nušauna ligi dabar), ir labai daug dirbta nustatinėjant, kas vyko būtent per tas penkias dienas.

 
 
  Lemtingų įvykių trejybė

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 10 16

Šį rudenį minime mažų mažiausiai tris svarbius Europos praeities įvykius, kurių pirmasis įvyko prieš 70 metų, o kiti du – prieš 20 metų. Vienas šių įvykių buvo nelaimė, o kiti du laimingi – ir visi tarpusavyje susiję.

 
 
  Dėl Rusijos politinės ofenzyvos artėjant Antrojo pasaulinio karo pradžios 70- tosioms metinėms (1)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 08 28

Europos Parlamento nario Vytauto Landsbergio 

Pareiškimas 

Dėl Rusijos politinės ofenzyvos artėjant Antrojo pasaulinio karo pradžios 70- tosioms metinėms

Savaitė tarp Vokietijos – SSRS nepuolimo pakto (Molotovo – Ribbentropo pakto) ir Antrojo pasaulinio karo pradžios 70- tųjų metinių yra ir bus nužymėta desperatiškų Rusijos diplomatijos ofenzyvų. Tai filmai, publikacijos, įvairūs protestai.

 
 
  Apie tris 2009 metais minimus tarptautinius įvykius (3)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 06 17

Trys įvykiai, kuriems šiemet sukanka 70 ir 20 metų, supynė Lietuvos, Rusijos ir visos Europos likimus.

Pirmiausia, tai nelemtasis Hitlerio ir Stalino 1939 m. sandėris dalytis tarp jų valstybių esančias tautas ir teritorijas. Sandėris vadinamas Molotovo-Ribbentropo Paktu, o jo pasekmės buvo Antrasis pasaulinis karas ir nesuskaičiuojamos pavergtų tautų nelaimės.

 
 
  Vamzdis kaip užsienio politika (4)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 04 23

Norėčiau pateikti keletą pastabų, kurias reikėtų suvokti kaip klausimus kiekvienam žmogui ir kiekvienai vyriausybei, ne tik „Gazpromui“, kuris yra Rusijos vyriausybės ir jos užsienio politikos dalis.

 
 
  Trys vasario šešioliktosios (2)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 03 03

Tai dienos ir datos, nepaprastai svarbios naujausių laikų Lietuvos istorijai. Jos svarbios todėl, kad tomis dienomis buvo pasirašyti atkuriamo ir ginamo Lietuvos valstybingumo pamatinės reikšmės dokumentai.

 
 
  Nesitveria (13)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2009 01 08

Atrodo, blogesnės vyriausybės Lietuvoje dar nebuvo. Toks vaizdelis kyla ypač iš laikraščio, kuris pralaimėjo Seimo rinkimus. Kai kurie pokyčiai administracijos pusiau šešėliniame aparate – išties, tai valstybės perversmas!

 
 
  Kai kurie lenkai įklimpo (3)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 12 10

Į Lietuvą, Latviją, Estiją ir dvylika buvusios Sovietų Sąjungos šalių atėjo Lenkijos įstatymas štai toje neva „posovietinėje“ erdvėje gyvenantiems tautiečiams. Pasiūlyta lyg ir atskiras lenkiškas asmens tapatybės dokumentas norintiems jį turėti papildomai prie lietuviško arba ukrainietiško paso. Tuo dokumentu nustatoma ypatingas pageidavusių rūšiavimas: Lietuvos lenkas savo laisva valia gali tapti „lenku Rytuose“.

 
 
  Žodis tarptautiniame seminare “Totalitarinių režimų centrinėje ir Rytų Europoje nusikaltimai. Vertinimo patirtis ir perspektyvos”

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 09 29

Tarybos sprendimu surengtieji ir Komisijos globojami komunistinių režimų nusikaltimų klausymai paliečia labai esmingus ir labai senus dalykus. Jų vardas – tiesa.

 
 
  Vienos minutės kalba (1)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 09 03

Užvakar per vakarienę turėjau ilgą pokalbį su viena šviesiausių galvų Europoje – Otto von Habsburgu. Remdamasis plačiu faktų žinojimu, jis pasakė, kad Europos vyriausybės yra nepaprastai korumpuotos. Kadangi puikiai žinome, jog Rusija tikrai naudoja prieš Vakarus savo naują slaptą ginklą – globalinį papirkinėjimą, – šiandien Taryba galėjo labiau apšviesti tą tamsų Europos politikos kampą.

 
 
  Europos Parlamento nario Vytauto Landsbergio pareiškimas

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 09 02

Viena didelė narė nori pareikšti apie visas konvencijas, chartijas ir įsipareigojimus štai ką: et, man juos primetė, kai buvau silpna. Dabar aš stipri ir atmetu visą tą jūsų nelemtą kolonializmą. Mano tikrasis principas yra kumščio teisė.

 
 
  Aiškumo reikšmė (8)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 08 29

Rusijos aneksijų politika turi būti tiksliai įvardinta kaip istorinė sistema pradedant bent nuo Molotovo-Ribbentropo pakto. Tai ištiko paeiliui Baltijos valstybes Europoje, Tuvos Respubliką Azijoje, Karaliaučiaus kraštą, kuris buvo pavestas SSRS laikinai administruoti, bet netrukus vienašališkai aneksuotas, o dabar Abchaziją ir Pietų Osetiją. Šis atvejis, tai reconquista, atsikariavimas, o toliau eis Krymas.

 
 
  Europos Parlamento nario ir EP delegacijos ryšiams su Armėnija, Azerbaidžanu ir Gruzija vicepirmininko Vytauto Landsbergio pareiškimas (6)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 08 27

Rusijos-Gruzijos karas sugriovė ir anuliavo susitarimą dėl bendro taikos palaikymo, panašiai kaip Hitlerio puolimas prieš sovietus anuliavo Vokietijos ir SSRS draugystės ir bendradarbiavimo sutartį. Neįsivaizduojama, kad kas nors sakytų ją tebegaliojant.

 
 
  Džiaugsmo ir mirties vamzdis (1)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 08 26

Gruzijos aukštieji politikai sunerimę klausinėja: nejau vėl yra koks nors slaptas susitarimas? Iš tiesų, kodėl Vokietija darė paslaugą Rusijai šį pavasarį Bukarešte, blokuodama Gruzijos laukiamą NATO narystės veiksmų planą? Kodėl dabar iš Berlyno skamba balsai nesmerkti Gruzijos užpuolikės Rusijos?

 
 
  Rusija sprogdina Europą (8)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 08 17

Pildosi blogesnieji spėjimai, kad suskilusi ir, deja, pataikūniška Europa galų gale stos Rusijos agresorių pusėn. Tą rodo Europos Sąjungos vadovų neįgalumas net pareikšti, kad valstybė, peržengusi sienas ir siautėjanti kitos valstybės teritorijoje, yra agresorė. Jiems neaišku? Nei ši sena demokratijų bendrija, nei paralyžiuotos Jungtinės Tautos nepareikalavo, kad interventų kariuomenė, kartu su vyriausiuoju vadu Kremliuje atsakinga už tebesitęsiantį smurtą ir plėšikavimus, tučtuojau išsinešdintų. Prašymai tik liautis nieko neduoda, kaip ir bejėgiški vadovų kalbėjimai apie Rusijos panaudotas „neadekvačias priemones“.

 
 
  Gruzija - Lietuva (6)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 08 14

Mūsų širdys pilnos skausmo dėl užpultos Gruzijos likimo ir tiek pat pilnos ryžto jai padėti.

Gruzijos laisvei iškilo mirtina grėsmė. Bet tai grėsmė ne vien Gruzijai, ji iškilo visai Europai ir demokratiniam pasauliui. Tai globalinė grėsmė, o jos vardas – globalinis šunuodegavimas.

 
 
  Rusijos tikslai

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 08 11

Rusija nuosekliai rengėsi karui, įskaitant dabartinę Gruzijos blokadą, ir nūnai nori laimėti ne vien karštąjį, bet ir propagandinį karą. Artimieji jos tikslai du. Pirmas – tai pasiekti Gruzijos pajėgų ir administracijos pasitraukimo visiems laikams iš Pietų Osetijos, tad ir iš tų Pietų Osetijos rajonų, kuriuose nuo seno gyvena gruzinai ir kurie buvo likę lojalūs Gruzijos Respublikai.

 
 
  Rusijos tikslai (11)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 08 11

Rusija nuosekliai rengėsi karui, įskaitant dabartinę Gruzijos blokadą, ir nūnai nori laimėti ne vien karštąjį, bet ir propagandinį karą. Artimieji jos tikslai du. Pirmas – tai pasiekti Gruzijos pajėgų ir administracijos pasitraukimo visiems laikams iš Pietų Osetijos, tad ir iš tų Pietų Osetijos rajonų, kuriuose nuo seno gyvena gruzinai ir kurie buvo likę lojalūs Gruzijos Respublikai.

 
 
  Apie Gruzijos grėsmę Europai

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 06 24

Prezidentas Dmitrijus Medvedevas iš tolimos Maskvos pareiškė artimajai Europai: Ukrainos ir Gruzijos ketinimai jungtis į NATO kelia Europai grėsmę! Kaip regis, Rusija galėtų vėl išgelbėti Europą nuo grėsmės, šįkart gruzinų.

 
 
  Kad Lietuva gyventų (1)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 05 31

Kalba XI-ajame Sąjūdžio suvažiavime, Vilnius, 2008-05-31

Lietuvos Sąjūdis, kuris gimė prieš 20 metų ir augo, brendo kaip didžioji pilietinė bendruomenė, pirmiausiai buvo išsiilgtas dvasinis atgimimas. Politiniai patriotiniai tikslai – prikelti Tėvynę kaip valstybę – reiškėsi kaip natūrali Atgimimo dalis.

 
 
  Europos Komisija pradėjo svarstyti komunistinių režimų nusikaltimus (3)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 04 12

Šių metų balandžio 8 dieną Europos Komisijos Karolio Didžiojo rūmuose Briuselyje įvyko svarbus renginys - pirmieji oficialūs europiniai klausymai apie komunistinių režimų nusikaltimus žmonijai. Politikai, teisininkai, istorikai teikė įvairiakryptę informaciją, vertinimus bei svarstymus.

 
 
  Laukia NATO kapituliacijos

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 03 31

Rusija tikisi NATO kapituliacijos Bukarešte ir padarys viską, kad V. Putinas baigtų savo tiesioginį valdymą kaip Vakarų nugalėtojas.

NATO šalių vienybė susilpninta nesutarimais dėl įvairių klausimų, tad ir dėl plėtros. Gruzijos ir Ukrainos euroatlantinių perspektyvų šalininkai jau dabar nepajėgė pasipriešinti, kad organizacijos sprendimuose nedalyvautų aršus pašalinis oponentas.

 
 
  Putinas Vilniuje (4)

Prof. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys
2008 01 01

Vladimiras Putinas yra Vilniuje. Jau jis mūsų (diplomatijos) susikrimtimuose, kodėl neatvyksta. Ir skvarbiame rūpestėlyje, kuo turbūt nusidėjome, kad taip negerai yra. F. Kafka seniai aprašė šį nežinomos kaltės prieš valdžią sindromą.

 
 
Paieška


Iššūkių aplinkai geopolitika (1252)

2017 03 08


Pasaulio ekonomika ir politika išgyvena iššūkių kupinus laikus. Tai – Vakarų šalių santykiai su Rusija, NATO aljanso ateitis, pilietinis karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė, auganti populizmo banga bei artėjantis Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES). Šiomis temomis diskutuojama nuolat, tačiau nepelnytai pamirštama aplinkos ir jos apsaugos tvarumo tema.Vokietijos biudžeto perteklius – rekordinėse aukštumose (300)

2017 03 01


Vokietijos biudžeto perteklius 2016 metais pasiekė rekordines aukštumas ir sudarė beveik 24 mlrd. eurų, o tokius rezultatus lėmė geresnis mokesčių surinkimas ir išaugęs užimtumas. Tai – jau treti metai, kai Vokietijos vyriausybės pajamos viršijo išlaidas. Tiesa, padidėjo išlaidos, susijusios su būsto rinka ir pabėgėlių integravimu. Remiantis oficialiais patvirtintais duomenimis, Vokietijos ekonomika praėjusiais metais augo 1,9 proc., o prie to prisidėjo vartotojų ir vyriausybės išlaidos.Azija siekia stiprinti ryšius su Europa (341)

2017 02 22


Didžiulė nežinomybė, gaubianti Jungtinių Valstijų užsienio, saugumo ir prekybos politikos ateitį, atveria naujus horizontus Europos Sąjungai (ES) bendradarbiaujant su Azija. ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini tiki, kad šiame kontekste Europa gali imtis lyderystės. Vis dėlto kyla klausimas, ar Bendrija įstengtų pasinaudoti tokia galimybe, kai naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo politika tampa vis mažiau nuspėjama.Kinijai reikalinga nauja strategija (652)

2017 02 15


Šaltasis karas baigėsi 1991 metais, kai žlugo Sovietų Sąjunga. Era po Šaltojo karo baigėsi 2016-ųjų lapkritį, kai Donaldas Trumpas laimėjo Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus. Sudėtinga nuspėti, ką pasauliui atneš D. Trumpo valdymas, o dėl šių priežasčių pradeda nerimauti Kinija. Toliau vykstant ekonominei globalizacijai, Kinija plėtoja artimus komercinius ryšius su Vakarų valstybėmis. Tai yra palanku šios šalies ekonomikos augimui ir plėtrai. Be to, minėti ryšiai stiprina Kinijos įtaką užsienyje. Graikija bando žengti nuo taupymo prie atsigavimo (167)

2017 02 08


Atėnų ir jų kreditorių požiūris į Graikijos finansinės pagalbos programą skiriasi, o nežinomybę Europoje kursto artėjantys rinkimai Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Graikijos kreditoriai akcentuoja reformas darbo ir energetikos sektoriuose bei išlaidų apkarpymus. Tikimasi, kad Graikija ir tarptautiniai skolintojai susitarimą gali pasiekti šių metų vasario 20 dieną, kai numatomas euro zonos finansų ministrų susitikimas. Atėnai viliasi grįžti į obligacijų rinkas iki 2017 metų pabaigos. Tiesa, nerimą kelia Graikijos skolos tvarumas.


 

Autorinės teisės: būtina nurodyti www.geopolitika.lt kaip šaltinį perspausdinant ar kitaip naudojantis www.geopolitika.lt medžiaga!

© 2005-2017 Geopolitinių Studijų Centras