Apie mus     Veikla     Skelbimai     Kontaktai     Norintiems paremti     RSS 
 Lietuva
 Euroatlantinės organizacijos
 Rusija
 Kitos šalys
 Saugumas ir grėsmės
 Energetika
 Užsienio spaudos apžvalgos
 Leidiniai   Rekomenduojame:   Mus remia: 
Kitos šalys
 
  20 metų po pučo: Rusija ir Lietuva (20)

Komentarai:

Žygeivis, 2011 09 01 14:10
Apie rusus ir "rusus"

-------------------------------

Iš komentarų internete (pagal turinį sprendžiant, vietinės rųsės sentikės):

русскоговорящaя,
2011 07 28 21:25

Виделa, когда вы оптом сюда прибывали. Наибольший приплыв 1970-1980 годы. По зову партии и правительства, так сказать. Чтобы разрушать все, что устоялось между людьми.

Из колзозов и совхозов российсской глубинки и Белоруссии, из голодающих городков и райцентров побежали и становились вдруг горожанами.

За колбасу и мясо родину продали. Патриотами себя называют, а на родину наплевали.

Раз патриот такой, за Россию переживаешь, чего в ней не живешь? Да никто ты на этой земле.

Литовцы тебя ненавидят, россияне тобой брезгуют. Поганка, одним словом. БОМЖ.

Хоть бы одну церквушку построили, что разрушили. И за растрелянных, сосланных и безвести пропавших священников извинились и раскаялись. Дождешся. Не верю.

Литовцы ни одной церкви староверов не разрушили, выделяли свои земли для их строительства, никогда чужими не считали.

Пришли говорящие на русском, но не свои. Чужие. Ддя всех нас, кто жил здесь до прихода краснопузых.

Žygeivis - Giedriui, 2011 09 01 14:06
Atsakau - nuo tada, kai lietuviai ir latviai buvo viena tauta: lietuviai (Lietuva) - leituviai (Leituva) - leičiai (Leitva - Leita) (kalbiniai tyrimai rodo, kad senųjų leičių skilimas įvyko apie 7 mūsų eros amžių, tai yra kaip tik tada, kai į rytų baltų žemes pradėjo veržtis slavai).

P.S. Nepainiok sąvokų - aš kalbėjau apie senus laikus, o ne dabartinę padėtį.

Senieji bendri lietuvių-latvių protėviai buvo istoriniai lietuviai, tiksliau - leičiai, senovės Leitos, kuri tęsėsi iki pat dabartinių Kursko, Oriolo ir Maskvos (Mazgavos), gyventojai.

Dabartiniai lietuviai ir latviai yra šių senųjų leičių palikuonys.

Be abejo, dabartiniai baltarusiai irgi ir genetiškai, ir kultūriniu požiūriu, esmine savo mase yra būtent šitų senųjų leičių suslavėję palikuonys.

Giedrius, 2011 08 31 22:57
Nuo kada visi baltai yra lietuviai ? Tai tada ir latviams, reik padalinti Lietuvos piliečio pasus..

Žygeivis - RationaliS-ui, 2011 08 31 18:49
1. Lietuvis tu ar ne - visų pirma apsprendžia tavo paties tvirta tautinė savimonė.

O jei ši savimonė yra menka ir tu pats niekaip neapsisprendi, ar esi tikras lietuvis, ar ne visai tikras - vadinasi tai tavo asmeninė problema, kurią pats ir privalai išspręsti... :)

Vincas Kudirka irgi jaunystėje gėdijosi viešai kalbėti lietuviškai - "cholopų kalba", tačiau "persilaužė" ir tapo tikru Lietuviu.

Iš kitos pusės ir dabar yra nemažai vadinamųjų "lietuvių", kurių protėviai buvo lietuviai, tačiau jų palikuonių tautinė savimonė yra "juodai" antilietuviška.

2. Šovinistas yra tas, kuris kėsinasi į kitų tautų istorines-etnines žemes.

O savo žemėje kiekviena Tauta tvarkosi taip, kaip jai geriau ir naudingiau.

Vienas iš esminių nacionalizmo principų - nelįsk į kitų tautų žemes ir neleisk, kad kas nors lįstų į tavo tautos žemes.

P.S. Absoliuti dauguma dabartinių baltarusių yra kilę iš senųjų baltų genčių, suslavintų amžių bėgyje. Taigi tavo protėvis "baltarusis" yra tas pats lietuvis, tik pamiršęs savo protėvių kalbą.

RationaliS, 2011 08 30 23:10
"P.S. Mano visi protėviai iki 7 kartos - ir tėvo, ir motinos linija - yra gryni lietuviai (iki 19 amžiaus pirmos pusės - deja, giliau archyvinių duomenų kol kas neradau). "

Tai, Žygeivi, kaip tave suprasti, tu dėl to esi "geresnis" ir "tikresnis" lietuvis nei kad, tarkim, aš, kurio prosenelis buvo baltarusis?

O dar vadinatės ne šovinistais...

nerka, 2011 08 30 21:34
mano nuomone lygint jelcina su putinu gali tik idiotai , cia tas pats kas lygint musu sustauska su gerb. prezidente Grybauskaite

nerka docentui, 2011 08 30 21:30
paskutini karta su tavim diskutavau pries gera pusmeti, bet is burnos tada tau labiau smirdejo., ko tu cia mania vis mini, jau nusibodai senas marazmatike tikrai jau nebe juokais pradedu manyt kad esi ligonis

Žygeivis (papildymas dėl lenkų"), 2011 08 30 20:01
Nėra nei vieno istorinio dokumento, kuriame būtų minimas koks nors daugiau mažiau masinis lenkų persikraustymas iš etninės Lenkijos į Lietuvių Tautos Valstybę - nuo pat 13 amžiaus, kada Lietuviai pradėjo rengti reguliarius karo žygius į etninę Lenkiją (vergų-smerdų, tai yra lietuviškai kalbant - smirdžių, iš ten kažkiek, žinoma, atsivarydavo, bet po Lietuvos krikšto jie visi buvo paleisti namo - tai užfiksuota to meto dokumentuose), iki pat 1920-1939 m., kada į Rytų Lietuvą buvo perkelta apie 100 000 lenkų legionierių "osadnikų" su jų šeimomis (bet praktiškai visi jie po Antrojo pasaulinio karo irgi grįžo atgal į Lenkiją, o kartu, beje, tada persikėlė ir nemažai lietuvių, taip pabėgdami nuo bolševikų ir Sibiro).

2. Vieninteliai lenkai, kurie gana masiškai kėlėsi per amžius į Lietuvą, buvo kunigai. Bet kaip žinia katalikų kunigai, skirtingai nei pravoslavų, nesidaugina ir oficialių šeimų neturi.

3. O absoliuti dauguma vadinamųjų "lenkų" Lietuvoje buvo ir yra nutautėję lietuviai - tai yra šūdlenkiai. Su tikrais lenkais jie neturėjo ir neturi absoliučiai jokio kraujo ryšio.

Lygiai taip pat, kaip Rusijos imperijoje nemaža dalis dvarininkų ir inteligentų 19 amžiuje buvo "suprancūzėję", nors su tikrais prancūzais jų giminystė buvo nulinė.

Žygeivis, 2011 08 30 19:45
Andrius, 2011 08 30 19:14
1. Nuo kada pavardė Putin, yra Lietuviška?
------------------------------------------

Nuo tada, kai Putino tolimas protėvis ją gavo Lietuvoje ir vėliau "atsigabeno" ją iš Lietuvos į Moskoviją. :)

Na o dėka to, kad Lietuviai iš tikrųjų yra konservatyvūs ir nelinkę maišytis su visokiais atėjūnais ir kitokiais "prochodimcais", Lietuviai iki šiol yra Lietuviai, o Lietuvių kalba iki šiol pati archaiškiausia indoeuropiečių kalba.

Na o Galindų Užmiškį 11 amžiuje užgrobę slavai seniai jau tapo finougrų - totorių - mongolų - jakutų - kinų - žydų ir dar velniai žino kieno mišiniu arba "trasianka". :)

Nieko savo nuosavo istorinio ir tradiciško jie jau nebeturi išsaugoję - parodo tik tai, ką kur nors pasivogė iš daugybės kitų imperijos užgrobtų tautų.

Juk paskutinius dar likusius normalius rusus nuosekliai ir galutinai išnaikino bolševikai, kurie patys buvo "mišrūnų" padermės ir todėl nekentė normalių žmonių.

O tai, kad tų "mišrūnų" užgrobtose žemėse prisiveisė gana daug, tai visokie triušiai bei tarakonai taip pat veisiasi ypač sparčiai.

Na ir kas iš to? Kokiu nors dustu pabarsčius ar dichlofosu papurškus visi šitie tarakonai lygiai taip pat sparčiai išstimpa. :)

Andrius, 2011 08 30 19:14
1. Nuo kada pavardė Putin, yra Lietuviška?
2. Man dar gilioje vaikystėje močiutė ne kartą pasakojo, kad Lietuvoj po antro pasaulinio karo lietuvių visai neliko.
3. Tenka pripažinti, kad Lietuviai neturi nieko bendro su tais Vytauto laikų lietuviais, kaip ir dabartiniai rusai su Kijevo Rusios rusais, tauta nėra statiškas, greičiau dinamiškas, nuolat kintantis darinys, kuriame kraujo ryšiai nevaidina pagrindinio vaidmens, labai svarbus ir savęs identifikavimas.
4. "Tikrų" rusų rasti, tikrai galima, tai faktas, paprasčiausiai tai neįmanoma, kadangi valstybėje nėra tiek kitataučių su kuriais būtų įmanoma "maišytis".
5. Va todėl, kad lietuviai tokie konservatyvūs ir bijo kitataučių ir yra tokia maža tauta ir valstybė. Tuo tarpu rusai užimdinėjo teritorijas, ir suteikdavo galimybes kitataučiams, proceso metu besikeisdama kaip valstybė ir kaip tauta.
6.Jo žygeivi, lenkų niekada Lietuvoj nebuvo ir nėra ir visi bajorai buvo lietuviai ir bendros valstybės mes neturėjom. Ir visi Lietuvos gyventojai yra gryni lietuviai.

Docentas, 2011 08 30 18:58
vėl jūs čia mėšlo pilnom burnom peizaliojat ir nieko argumentuoto...Raus į kitus portalus. Bloga darosi, kai iš burnos Nerkai (ypač) smirda...

Žygeivis (papildymas), 2011 08 30 18:38
Rusijos imperija nėra "normali daugiatautė valstybė".

Tai jau 500 metų Absoliutaus Blogio imperija, užgrobusi daugiau kaip 100 tautų žemes, ir didele dalį tų tautų sunaikinusi.

Ir pati rusų tauta, tapo šitos nežabotos ekspansijos auka. Nes seniai nebėra jau tikros senosios Rusų tautos - liko tik jos menki likučiai - "skeveldros", išbarstytos po visą imperiją.

O ta šimtamilijoninė baudžiauninkų-vergų masė, dar papildomai ir sovietizuota per 1918-1991 m., yra tik didelė krūva savo tautinę atmintį praradusių mankurtų - įvairiataučių mišrūnų ir apskritai prasigėrusių betaučių šiukšlių.

P.S. Lietuva jau seniai ne daugiatautė imperija. Ir nuo 1918 m. tautiniu pagrindu atkurtos Lietuvos Valstybės laikų Lietuvoje gyvena tik viena Tauta - Lietuvių Tauta. Bei įvairių kitų tautų atplaišos - imigrantai ir jų palikuonys.

Žygeivis - "Andriui", 2011 08 30 18:17
1. Taigi, kitą kartą pateik tikslią mano citatą. :)

Dar kartą pakartoju - kalbėjau ne apie vasarą, o apie tai, kad Izraelis sutrukdys paskelbti Palestinos nepriklausomybę.

Ir dabar tą teigiu - kažką tokio tikrai "suorganizuos" (jei ne karinį puolimą, tai kokį teraktą, jei ne teraktą, tai dar ką nors tokio...).

2. Man dar tolimoje mano vaikystėje ne kartą teko girdėti iš visokių "rusakalbių": "После монголо-татарского ига на Руси русских не осталось". :)

O dabar tai iš tikrųjų yra absoliučiai akivaizdu kiekvienam - pasižiūrėk bet kurį Rusijos TV kanalą ir rask ten nors vieną tikrą rusą. :) :) :)

Tas pats Putinas - pavardė lietuviška, o snukis - mongolo-kalmuko. Apie Menachemą-"Medvedevą", jo šeimą bei jų žydišką kilmę apskritai tyliu.

Paklausk dabartinėje Rusijos imperijoje bet kurį "rusą" ir rask bent vieną, kurio visi keturi seneliai irgi buvo rusai (o štai Lietuvoje tokių dar nemažai - tai visų pirma starovierai).

P.S. Mano visi protėviai iki 7 kartos - ir tėvo, ir motinos linija - yra gryni lietuviai (iki 19 amžiaus pirmos pusės - deja, giliau archyvinių duomenų kol kas neradau).

Bet žinant, kad tais laikais lietuviai katalikai labai griežtai nesiženijo su visokiais ten kitatikiais - musulmonais, judėjais, pravoslavais ar sentikiais, akivaizdu, kad ir visi tolimesni protėviai yra lietuviai.

Na o lenkų mūsų kraštuose niekada nebuvo nei tada, nei dabar.

O tie keli "lenkai", kurie buvo "pagaminti" po Želigovskio okupacijos 1920-1939 m., ir po karo išvažiavo į Lenkiją, irgi savo kilme buvo gryni lietuviai, pervirtę į šūdlenkius, kad gautų valdišką tarnybą - lietuvių tada griežtai neimdavo į bet kokį darbą, netgi geležinkelio darbininku. Jei norėjai juo dirbti, privalėjai užsirašyti lenku. Ką keli išsigimėliai ir padarė.

Jų seneliai, caro laikais palaidoti mūsų kaimo kapinėse, visi dar su lietuviškomis pavardėmis ir vardais.

Andrius žygeiviui, 2011 08 30 17:45
Aj, ne įsiveržimą į Libaną, o, tai, kad iki vasaros galo Izraelis organizuos karinius veiksmus, prieš Palestiniečius, tačiau nieko nevyksta, o nepriklausomybės paskelbimas artėja. Izraelio bėda tame, kad pasaulio viešoji nuomonė aiškiai jiems nepalanki ir jei jie galvoja kažką organizuoti, tai Izraeliui reiks nemažai drąsos. Bet faktas tas, kad vasara baigės ir tavo prognozė neišsipildė, kaip visada, laukiam žiemos, Kinija turi Rusiją užpulti.
Tai, jog egzistuoja rusų tauta faktas, tavo kliedesiai ir yra kliedesiai. O jei jau kalbi apie faktus, tai gal gali duot datą kada tiksliai rusų tauta tavo manymu išnyko. Duomenų tavo sapalionėse aš išvis nematau.
Rusija yra normali daugiatautė valstybė, kaip ir absoliuti dauguma pasaulio valstybių, tame tarpe, kaip ir Lietuva, kuri irgi yra daugiatautė, pasižiūrėk savo giminės medį, turbūt rasi rusiškų ar lenkiškų šaknų.


Žygeivis - "Andriui", 2011 08 30 17:23
1. Tai, kad tu esi Rusijos imperijos "simpatikas-putinoidas", akivaizdu iš kiekvieno tavo "pasisakymo". :)

Tačiau nepastebėjau, jog tu iš esmės paneigtum faktais mano pateiktas mintis ir duomenis.

2. Tavo diktatūrinės "zamaškės" nurodinėjant, kas ką ir kur turi rašyti, taip pat jau ne naujiena. Pamiršk savo tokius įpročius - čia tau ne SSSR ar Rusijos imperija, o tu ne glavlito cenzorius. :)

3. O apie Izraelio įsiveržimą į Libaną - ypač iki šios vasaros galo, kiek prisimenu, tikrai nerašiau.

Rašiau apie tai, kad Izraelis organizuos kažką tai - greičiausiai karinį susirėmimą su palestiniečiais (Hamasu, o gal ir su Fathu), kas garantuos Palestinos nepriklausomybės paskelbimo "atidėjimą"...

Ir dabar galiu tai patvirtinti - netikiu, kad Izraelis tai leis padaryti. Neabejoju, jog kažkokie "įvykiai" tikrai bus prieš planuojamą nepriklausomybės paskelbimą.Andrius Žygeiviui, 2011 08 30 15:49
Tavo kliedesiai pradeda užknisti, eik į tą savo nacionalistų-debilų tinklapį ir rašinėk savo nesamones apie imperijas ir apie pasaulio pabaigą. Beje žadėjei, kad iki vasaros pabaigos Izraelis įsiverš į Libaną, tai turbūt gavos taip, kad eilinį kartą neatspėjai.

Andrius Vytui, 2011 08 30 15:45
Jelcinas buvo senas alkoholikas, sugriovęs tiek SSRS tiek ir visiškai sužlugdęs Rusiją. "bet Putinas tai is viso, mano nuomone, viduramziskai nusiteikes naujasis caras" - tavo nuomonė baisiai neargumentuota, kažkodėl "caras" nėra valstybės prezidentas, "caras" laisvai galėjo pakeisti konstituciją ir likti trečiai kadencijai, tik kažkodėl "caras" to nepadarė. Ir kame čia tas viduramžiškumas? Kai kokia valstybė be jokio rimto paaiškinimo įsiveržia į suverenią valstybę ir pakaria jos prezidentą, tai yra barbarizmas ir viduramžiškumas, o ne tai ką daro Putinas. Matau, kad Vytai esi nekompetentingos žiniasklaidos auka, kuri nori parodyti Putiną, kaip kažkokį autokratą ir jie tokią mintį įperša naiviems žmogeliams, kurie visiškai nieko nežino apie Rusiją ir jos užsienio ir vidaus politiką.
"Vat Medvedjavas jau kur kas protingiasne asmenybe, vedanti Rusija geriasniu keliu." - Putinas mat durnas, o, kad visi būtų toki "durni", kaip Putinas. Ir ką gi tokio protingo Medvediavas padarė? Ir kur jisai Rusiją veda? Ir jei jis jau Putino marionetė, tai ar Medvediavas Rusiją kažkur veda ar Putinas tada veda? Neargumentuota nuomonė, net nėra nuomonė, tai tik realybės įsivaizdavimas. Labai norėčiau atsakymų į tuos klausimus, kuriuos uždaviau.

Žygeivis - nerkai, 2011 08 30 12:53
Kur tu dabartinėje Rusijos imperijoje matai rusų tautą? :)

Ji jau seniai išnyko, liko tik apgailėtini likučiai...

Labai pasistengus šiaip ne taip dar gali rasti vieną kitą tikrą rusą, bet ir tie jau beveik visi juodai prasigėrę - kaip kokie JAV indėnai ar Sibiro tautelės.

Rusijos užgrobtose žemėse jau seniai susiformavo imperinis maišalynas - "rabsila", vadinamas "russkojazyčnyje".

Tik tai jokie ne rusai, o kažkokia betautė masė, kurios geriausias pavyzdys yra "rusų nacionalistas" Žirinovskis. :)

Vytas, 2011 08 29 20:53
Gal Jelcinas ir nebuvo pats geriausias Rusijos vadovas, bet Putinas tai is viso, mano nuomone, viduramziskai nusiteikes naujasis caras. Vat Medvedjavas jau kur kas protingiasne asmenybe, vedanti Rusija geriasniu keliu. Gaila, kad jis viso labo tik Putino marionete, o tai padaryti galetu labai daug...

nerka, 2011 08 29 19:17
JELCINAS buvo pjokas ir rusu tauta bandes pragert veikejas ne duok dieve rusijai tokiu

 
 
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


Iššūkių aplinkai geopolitika (1254)

2017 03 08


Pasaulio ekonomika ir politika išgyvena iššūkių kupinus laikus. Tai – Vakarų šalių santykiai su Rusija, NATO aljanso ateitis, pilietinis karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė, auganti populizmo banga bei artėjantis Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES). Šiomis temomis diskutuojama nuolat, tačiau nepelnytai pamirštama aplinkos ir jos apsaugos tvarumo tema.Vokietijos biudžeto perteklius – rekordinėse aukštumose (302)

2017 03 01


Vokietijos biudžeto perteklius 2016 metais pasiekė rekordines aukštumas ir sudarė beveik 24 mlrd. eurų, o tokius rezultatus lėmė geresnis mokesčių surinkimas ir išaugęs užimtumas. Tai – jau treti metai, kai Vokietijos vyriausybės pajamos viršijo išlaidas. Tiesa, padidėjo išlaidos, susijusios su būsto rinka ir pabėgėlių integravimu. Remiantis oficialiais patvirtintais duomenimis, Vokietijos ekonomika praėjusiais metais augo 1,9 proc., o prie to prisidėjo vartotojų ir vyriausybės išlaidos.Azija siekia stiprinti ryšius su Europa (342)

2017 02 22


Didžiulė nežinomybė, gaubianti Jungtinių Valstijų užsienio, saugumo ir prekybos politikos ateitį, atveria naujus horizontus Europos Sąjungai (ES) bendradarbiaujant su Azija. ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini tiki, kad šiame kontekste Europa gali imtis lyderystės. Vis dėlto kyla klausimas, ar Bendrija įstengtų pasinaudoti tokia galimybe, kai naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo politika tampa vis mažiau nuspėjama.Kinijai reikalinga nauja strategija (653)

2017 02 15


Šaltasis karas baigėsi 1991 metais, kai žlugo Sovietų Sąjunga. Era po Šaltojo karo baigėsi 2016-ųjų lapkritį, kai Donaldas Trumpas laimėjo Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus. Sudėtinga nuspėti, ką pasauliui atneš D. Trumpo valdymas, o dėl šių priežasčių pradeda nerimauti Kinija. Toliau vykstant ekonominei globalizacijai, Kinija plėtoja artimus komercinius ryšius su Vakarų valstybėmis. Tai yra palanku šios šalies ekonomikos augimui ir plėtrai. Be to, minėti ryšiai stiprina Kinijos įtaką užsienyje. Graikija bando žengti nuo taupymo prie atsigavimo (170)

2017 02 08


Atėnų ir jų kreditorių požiūris į Graikijos finansinės pagalbos programą skiriasi, o nežinomybę Europoje kursto artėjantys rinkimai Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Graikijos kreditoriai akcentuoja reformas darbo ir energetikos sektoriuose bei išlaidų apkarpymus. Tikimasi, kad Graikija ir tarptautiniai skolintojai susitarimą gali pasiekti šių metų vasario 20 dieną, kai numatomas euro zonos finansų ministrų susitikimas. Atėnai viliasi grįžti į obligacijų rinkas iki 2017 metų pabaigos. Tiesa, nerimą kelia Graikijos skolos tvarumas.


 

Autorinės teisės: būtina nurodyti www.geopolitika.lt kaip šaltinį perspausdinant ar kitaip naudojantis www.geopolitika.lt medžiaga!

© 2005-2017 Geopolitinių Studijų Centras