Apie mus     Veikla     Skelbimai     Kontaktai     Norintiems paremti     RSS 
 Lietuva
 Euroatlantinės organizacijos
 Rusija
 Kitos šalys
 Saugumas ir grėsmės
 Energetika
 Užsienio spaudos apžvalgos
 Leidiniai   Rekomenduojame:   Mus remia: 
Kitos šalys
 
  Įkarštyje „sąžiningi“ rinkimai Baltarusijoje

Večeslav Grunskij
2006 03 09

Nuo pat dabartinės prezidentinės kampanijos pradžios nebuvo jokios abejonės, kad kampanija, kaip ir patys rinkimai, vyks grubiai pažeidžiant įstatymus. 

Nors visos ankstesnės Lukašenkos organizuotos politinės kampanijos taip pat kėlė rėžimo oponentams klausimus įstatymų požiūriu, vis dėlto, prezidentas buvo santykinai palaikomas didesnės daugumos gyventojų. Dabar „elegantiška pergalė“ prezidento rinkimuose – didelis klausimas. Juk dabartiniu metu pagal visas socialines apklausas didesnė dauguma Baltarusijos gyventojų nepritaria tam, kad Lukašenka būtų išrinktas šalies prezidentu trečiajai kadencijai. Todėl dabar prezidentas ir jo palaižūnai deda didžiules pastangas valdžiai išlaikyti šalyje, nekreipdami jokio dėmesio į neteisėtus savo veiksmus.

Agitacija iki registracijos

Nepaisant to, kad pagal Baltarusijos Respublikos rinkimų kodeksą kandidatų į prezidentus agitacija buvo uždrausta iki jų oficialios registracijos Centriniame rinkimų komitete ir agitacijos ir propagandos kampanijos paskelbimo, Lukašenka ir jo palaižūnai jau seniai ir išsijuosę „liaupsina“.

Pavyzdžiui, vasario 1 d. Gardine televizijos kanalas ONT Baltarusijos ir Rusijos artistų koncertu pradėjo  akciją „Už Baltarusiją“, palaikančią Aleksandrą Lukašenką (pastebėkite, gerokai prieš registraciją). Koncertinę estafetę perėmė ir kiti Baltarusijos miestai. Akcija turėtų vykti pusantro mėnesio ir baigtis likus savaitei iki rinkimų iškilmingu koncertu Minske.  Tačiau už paprasčiausius kalendoriukus su Milinkevičiaus vaizdu jau seniai sulaiko ir baudžia. Prieš porą savaičių prasidėjo dar viena koncertų serija, visiškai neaišku kodėl pavadinta „Gerasis amžius“ („Čistyj vozrast“), kurioje visos Baltarusijos „žvaigždės“ ragina balsuoti „Už Tėvelį“. O ką jau bekalbėti apie įvairiausias „analitines“ laideles, tokias kaip Jurijaus Kozijatko „Politika“, „Žmogaus teisės. Žvilgsnis į pasaulį“; ir televizijos projektus, tokius kaip „Naujausia istorija“, „Dvasinė kova“ ir kt., užkariavusius televizijos eterį.

Neteisėta registracija

Pagal 1996 m. redakcijos Konstitucijos 81 str. reikalavimus Prezidentas renkamas 5 metams, be to „tas pats asmuo gali būti renkamas Prezidentu ne daugiau kaip dviem kadencijoms“. Prezidento rinkimų dviem kadencijoms apribojimo patvirtinimas pateikiamas ir Rinkimų kodekso 77 str. 1 p., todėl atbuvęs antrąją kadenciją jis turi būti atleistas iš Prezidento pareigų ir neturi teisės balotiruotis trečiajai kadencijai.

Teisiniu Lukašenkos registracijos kandidatu į Prezidentus pagrindu tapo neteisėtai atlikti Konstitucijos pakeitimai po 2004 m. spalio 17 d. respublikinio referendumo. Tačiau dėl to, kad respublikinis referendumas buvo paskirtas 2004-09-07 Lukašenkos įsakymu Nr. 431 grubiai pažeidžiant galiojančius įstatymus – pavyzdžiui, RK 112 str. 3 d., kurioje nurodyta , kad „respublikiniame referendume negali būti keliami klausimai: ... susiję su Baltarusijos Respublikos Prezidento rinkimu ir atleidimu ...“, taip pat ir dėl grubių pažeidimų vykdant referendumą, jo rezultatai negali būti pripažinti teisėti. Vadinasi, ir Lukašenko negali balotiruotis trečiajai kadencijai.

Kandidatai neturi priėjimo prie masinės informacijos priemonių

Dabartiniai prezidento rinkimai demokratinių kandidatų atžvilgiu vyksta daug prastesnėmis informacinio užtikrinimo sąlygomis, palyginti su 2001 m. prezidento rinkimais. Tai susiję pirmiausia su tuo, kad 2005 metais valdžia iš Baltarusijos informacinio lauko išstūmė nepriklausomas masinės informacijos priemones. Tose nepriklausomose masinės informacijos priemonėse, kurios dar egzistuoja, kandidatams uždrausta skelbtis. „Galimybės kandidatams į prezidentus  skelbtis nevalstybinėse masinės informacijos priemonėse suteikimas bus traktuojamas kaip neteisėtas materialinės pagalbos suteikimas“, – apie tai vasario 8 dieną pareiškė Centrinio rinkimų komiteto pirmininkė Lidija Jermošina.

Tai buvo pareikšta nepaisant to, kad pagal įstatymus nustatyti nevalstybinių masinės informacijos priemonių dalyvavimo rinkimų procese formos neturi teisės nei centrinė komisija, nei jos pirmininkas.

Kandidatai į prezidento postą negavo ir pilnavertės prieigos prie televizijos eterio – Centrinis rinkimų komitetas leido tik du pasisakymus po 30 min. Ir tai ne tiesioginiame eteryje, o tik įrašus. Tačiau pagal Baltarusijos žurnalistų asociacijos monitoringo duomenis Lukašenkai skirta 90 proc. viso televizijos eterio...

Spaudimas aktyvistams

Beveik kiekvieną dieną demokratinių kandidatų priešrinkiminių štabų aktyvistai yra bauginami, jiems daromas spaudimas, sulaikoma ir konfiskuojama agitacinė spausdinta medžiaga, parengta griežtai laikantis Baltarusijos Respublikos rinkimų kodekso 45 str. reikalavimų.

Pavyzdžiui, vasario 21 dieną buvo sulaikytas Vladimiras Šancev – kandidato į prezidentus patikėtinis, taip pat konfiskuota oficiali spausdinta produkcija. Jį sulaikė Mogiliovo miesto Lenino rajono VRS darbuotojai. V.Šancev prabuvo rajoniniame VRS naktį septynias valandas. Spausdinta produkcija grąžinta tik kitos dienos vakare.

O 23 dieną Vitebsko miesto Centriniame rajone buvo sulaikyti agitatoriai, dalinę oficialią spausdintą medžiagą. Šie piliečiai buvo pristatyti į centrinį RVRS, kur juos pralaikė tris valandas ir paleido nepaaiškinę sulaikymo priežasčių.

Tą pačią dieną Minske Centrinio rajono VRV darbuotojai sulaikė agitatorius L.Muchiną, V.Kiškurno, V.Orlovą, kurie net nespėjo pradėti platinti oficialios spausdintos medžiagos. Visa agitacinė medžiaga buvo konfiskuota. Ši priemonė nebuvo piketas, tai tik spausdintos medžiagos platinimas patogia rinkėjams forma, kaip nurodyta Baltarusijos Respublikos rinkimų kodekso 45 str. Sulaikytieji buvo pristatyti į Centrinio rajono VRV, kur jiems surašytas administracinio teisės pažeidimo, numatyto Baltarusijos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 167-1 str., protokolas. Aktyvistai buvo paleisti tik po to, kai į RVRV asmeniškai atvyko A.Milinkevičius.

Susitikimų su rinkėjais kliūtys

Rinkimų kodekse nurodyta, kad kandidato agitacija vyksta laisvai, kur ir kada panorėjus. Ir niekas neturi teisės tam prieštarauti. Tačiau Baltarusijos valdžia, veikdama prieš įstatymus, nusprendė apriboti susitikimus su kandidatais. Jų sprendimu, dėl kiekvieno susitikimo su rinkėjais, uždarose patalpose ar gatvėje, kandidatas privalės pateikti paraišką.

O štai kovo 2 dieną, kai Minske turėjo įvykti Aleksandro Milinkevičiaus susitikimas su rinkėjais, valdžia ėmėsi apskritai precedento neturinčių priemonių.

Šio susitikimo išvakarėse Centrinio rinkimų komiteto pirmininkė Lidija Jermošina pareiškė, kad ji Aleksandro Milinkevičiaus planus organizuoti susitikimą su rinkėjais Minsko centre laiko provokacija. Jos žodžiais tariant, „tai nesankcionuotas mitingas, o iš esmės – pati tikriausia provokacija, ir jis, Milinkevičius, neturi teisės tokio susitikimo organizuoti“. Be to, Jermošina pabrėžė, kad „jokio imuniteto, neliečiamybės statuso kandidatas į prezidentus neturi, ir jis atsako, kaip kiekvienas pilietis“ Todėl, Jermošinos žodžiais tariant, teisėsaugos organai turi teisę taikyti šios priemonės organizatoriams sankcijas remiantis įstatymu dėl masinių priemonių, mitingų, susirinkimų ir piketų organizavimo.

Atsakydamas į tai, Aleksdandras Milinkevičius paragino žmones nebijoti ir ateiti į Laisvės aikštę. Daugiau kaip 3 tūkstančiai baltarusių vakar rinkosi į Laisvės aikštę, kad susitiktų su savo kandidatu.   Tačiau 18 val. aikštė buvo aptverta tvorelėmis, šalia kurių stovėjo „teisėsaugos“ organų darbuotojai civiliais rūbais, jiems vadovavo specialaus greitojo reagavimo būrio vadas Dmitrijus Pavličenko. Po to, kai tapo aišku, kad ypatingosios paskirties milicijos būrio (OMON) kariai neleis pravesti susitikimo, Milinkevičiaus štabo vadovai paragino žmones susirinkti prie Respublikos rūmų Mašerovo prospekte. Tačiau kelią jiems pastojo tūkstančiai vidaus kariuomenės, ypatingosios  paskirties milicijos būrio (OMON) ir specialaus greitojo reagavimo būrio darbuotojų. Ir tik po to, nuo  „Darbo rezervų“ sporto centro laiptelių Milinkevičius galėjo pasisakyti rinkėjams.

Kartais valdžios veiksmai siekiant organizuoti  „sąžiningus“ rinkimus prieina iki visiško absurdo. Pavyzdžiui, kovo 2 dieną 18 val. beveik visose Minsko mokyklose turėjo vykti tėvų susirinkimai. Būtent tą dieną ir tuo laiku, kai pirmuoju nacionaliniu televizijos kanalu buvo transliuojami kandidatų į prezidentus pasisakymai.

O štai Gardine kiemsargiams nei iš šio nei iš to staiga išdavė ... racijas. Kiemsargiai privalo operatyviai pranešti apie proklamacijų, agitatorių pasirodymo atvejus ir, apskritai, apie visus įtartinus asmenis, kurie kalbasi su žmonėmis ... Akivaizdu, kad esant tokioms sąlygoms, galima laimėti bet kokius rinkimus taip kaip tarybiniais laikais – rezultatu 99,99 proc.

http://www.euramost.org, www.geopolitika.lt

Autorinės teisės: būtina nurodyti www.geopolitika.lt kaip šaltinį perspausdinant ar kitaip naudojantis www.geopolitika.lt medžiaga.


   Versija spausdinimui
 
  Straipsnis komentarų neturi
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


Iššūkių aplinkai geopolitika (70)

2017 03 08


Pasaulio ekonomika ir politika išgyvena iššūkių kupinus laikus. Tai – Vakarų šalių santykiai su Rusija, NATO aljanso ateitis, pilietinis karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė, auganti populizmo banga bei artėjantis Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES). Šiomis temomis diskutuojama nuolat, tačiau nepelnytai pamirštama aplinkos ir jos apsaugos tvarumo tema.Vokietijos biudžeto perteklius – rekordinėse aukštumose (47)

2017 03 01


Vokietijos biudžeto perteklius 2016 metais pasiekė rekordines aukštumas ir sudarė beveik 24 mlrd. eurų, o tokius rezultatus lėmė geresnis mokesčių surinkimas ir išaugęs užimtumas. Tai – jau treti metai, kai Vokietijos vyriausybės pajamos viršijo išlaidas. Tiesa, padidėjo išlaidos, susijusios su būsto rinka ir pabėgėlių integravimu. Remiantis oficialiais patvirtintais duomenimis, Vokietijos ekonomika praėjusiais metais augo 1,9 proc., o prie to prisidėjo vartotojų ir vyriausybės išlaidos.Azija siekia stiprinti ryšius su Europa (138)

2017 02 22


Didžiulė nežinomybė, gaubianti Jungtinių Valstijų užsienio, saugumo ir prekybos politikos ateitį, atveria naujus horizontus Europos Sąjungai (ES) bendradarbiaujant su Azija. ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini tiki, kad šiame kontekste Europa gali imtis lyderystės. Vis dėlto kyla klausimas, ar Bendrija įstengtų pasinaudoti tokia galimybe, kai naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo politika tampa vis mažiau nuspėjama.Kinijai reikalinga nauja strategija (4)

2017 02 15


Šaltasis karas baigėsi 1991 metais, kai žlugo Sovietų Sąjunga. Era po Šaltojo karo baigėsi 2016-ųjų lapkritį, kai Donaldas Trumpas laimėjo Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus. Sudėtinga nuspėti, ką pasauliui atneš D. Trumpo valdymas, o dėl šių priežasčių pradeda nerimauti Kinija. Toliau vykstant ekonominei globalizacijai, Kinija plėtoja artimus komercinius ryšius su Vakarų valstybėmis. Tai yra palanku šios šalies ekonomikos augimui ir plėtrai. Be to, minėti ryšiai stiprina Kinijos įtaką užsienyje. Graikija bando žengti nuo taupymo prie atsigavimo (12)

2017 02 08


Atėnų ir jų kreditorių požiūris į Graikijos finansinės pagalbos programą skiriasi, o nežinomybę Europoje kursto artėjantys rinkimai Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Graikijos kreditoriai akcentuoja reformas darbo ir energetikos sektoriuose bei išlaidų apkarpymus. Tikimasi, kad Graikija ir tarptautiniai skolintojai susitarimą gali pasiekti šių metų vasario 20 dieną, kai numatomas euro zonos finansų ministrų susitikimas. Atėnai viliasi grįžti į obligacijų rinkas iki 2017 metų pabaigos. Tiesa, nerimą kelia Graikijos skolos tvarumas.


 

Autorinės teisės: būtina nurodyti www.geopolitika.lt kaip šaltinį perspausdinant ar kitaip naudojantis www.geopolitika.lt medžiaga!

© 2005-2017 Geopolitinių Studijų Centras