Apie mus     Veikla     Skelbimai     Kontaktai     Norintiems paremti     RSS 
 Lietuva
 Euroatlantinės organizacijos
 Rusija
 Kitos šalys
 Saugumas ir grėsmės
 Energetika
 Užsienio spaudos apžvalgos
 Leidiniai   Rekomenduojame:   Mus remia: 
Kitos šalys
 
  V. Landsbergis atsakinėja tiesioginiame eteryje tarptautiniam al Jazeera tinklui, Vilnius, 2014-03-31 (1)

2014 04 06

- Kas Jums kelia daugiausia rūpesčio dėl Krymo aneksijos? Ar žiūrite optimistiškai?

V.L.: Nesu labai optimistiškas. Didžiausią rūpestį kelia Vakarų sutrikimas ir akivaizdus silpnumas, kadangi jie buvo nepasirengę tokiam netikėtam ir pamatiniam smūgiui prieš Jungtinių Tautų nustatytą pasaulio tvarką. JTO chartija su visais savo principais išmesta į šiukšlyną, ir niekas atvirai nepaklausia: pone Putinai, ar tai Jūsų tikrasis sprendimas išeiti iš Jungtinių Tautų? Ar Jūsų nelegitimi Rusijos vyriausybė irgi tam pritaria?

 
 
  Nauja V. Putino tikrovė: ko dar tikėtis iš Rusijos prezidento? (113)

Vadim Volovoj, politikos mokslų daktaras
2014 04 04

Gyvenant dabartinių įvykių sūkuryje dar šiek tiek sunku vertinti jų istorinę reikšmę. Tačiau vienas dalykas aiškus: po Krymo prijungimo prie Rusijos Federacijos pasaulis jau bus kitoks. Kažkas panašaus atsitiko SSRS žlugimo metu. Tuomet lyg ir baigėsi šaltasis karas, o šiandien Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė pagrįstai teigia: „Konf­ron­ta­ci­ja tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos di­dė­ja. Ma­to­me ne tik­tai ka­ri­nio konf­lik­to užuo­maz­gas, bet ma­to­me eko­no­mi­nio ka­ro užuo­maz­gas, o tai, kad vyks­ta pro­pa­gan­di­nis ir in­for­ma­ci­nis ka­ras, ga­li­ma vi­siš­kai at­vi­rai tvir­tai kons­ta­tuo­ti. (…) Iš ti­krų­jų esa­me pra­ktiš­kai prie šal­to­jo ka­ro slenks­čio.“ Ir šitą tikrovę, kurią A. Duginas jau spėjo pavadinti „rusiškuoju pavasariu“, pirmiausia kuria ne kas kitas, o Rusijos prezidentas V. Putinas.

 
 
  Balkanuose atgyja mažosios Jugoslavijos idėja (1)

2014 04 04

Pateikiame 2014 03 31 lzinios.lt išspausdintą straipsnį.

Ma­ke­do­ni­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Ni­ko­la Gruevs­kis ne­no­ri na­rys­tės NA­TO ar Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Po­li­ti­kas tu­ri ki­to­kią vi­zi­ją – kur kas pa­trauk­les­nė jam bū­tų na­rys­tė nau­jai at­kur­to­je Ju­gos­la­vi­jo­je. Pa­na­šiai sa­vo at­ei­tį re­gio­ne įsi­vaiz­duo­ja ir ser­bai.

 
 
  Ji ir JT (6)

Vitalijus Portnikovas
2014 04 03

Rusijos portalas grani.ru kovo 28 d. išspausdino straipsnį apie Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje vykusį balsavimą dėl rezoliucijos, palaikančios Ukrainos teritorinį vientisumą. Atkreiptinas dėmesys į žodžių rusų kalba žaismą straipsnio pavadinime: „Она и ООН“ skamba lyg „Ji ir jis“. Šį pavadinimą, tarsi simbolizuojantį Rusijos vienišumą balsavimo metu, su tam tikra ironijos doze galima suprasti kaip „Rusija ir likęs pasaulis“ (atstovaujamas JT).

 
 
  Kokie pokyčiai laukia Afganistano? (2)

Viktoras Denisenko
2014 04 02

Po kelių dienų Afganistane vyks prezidento rinkimai. Šios šalies gali laukti žymūs politiniai pokyčiai, nes pagret dvi kadencijas jai vadovavęs prezidentas Hamidas Karzajus pagal šalies Konstituciją neturi teisės siekti trečios kadencijos. Kita vertus, visi supranta, kad esminius pokyčius Afganistane pirmiausia lemia ne politinio gyvenimo įvykiai, o kiti, su saugumo padėtimi šalyje susiję aspektai. Ši valstybė išlieka viso regiono nestabilumo šaltiniu. Gana sudėtingoje situacijoje atsidurs ir naujai išrinktas Afganistano vadovas, nes iki šių metų pabaigos iš šalies turėtų pasitraukti JAV ir jų sąjungininkų pajėgos. Visą atsakomybę už padėtį šalyje ir jos ateitį planuojama perduoti Afganistano valdžios struktūroms, kurių gebėjimas visiškai kontroliuoti situaciją kelią pagrįstų abejonių.

 
 
  Saulė teka rytuose (53)

Vadim Volovoj, politikos mokslų daktaras
2014 03 28

Ne, čia ne eilinis straipsnis apie Ukrainą, nors ir apie ją taip pat. Parašyti jį pirmiausia paskatino žinia, kad Amerika ketina mažinti savo ginkluotųjų pajėgų dydį iki 440–450 tūkstančių (mažiausias skaičius nuo 1940 m.). Viena vertus, tai suprantama. Ekonominių sunkumų laikmečiu didelės karinės išlaidos yra sunkiai pateisinama našta. Kartu vienas Pentagono atstovas, komentuodamas šį sprendimą, pažymėjo: „Mes vis dar turėsime labai didelę kariuomenę. Ji bus mobili. Ji bus šiuolaikiška. Ji bus gerai paruošta. Kitaip tariant, kokybė kompensuos kiekybę. Investavimas į nepilotuojamus lėktuvus ir PRGS yra geriau negu investavimas į kareivį. Tačiau ne viskas yra taip paprasta.

 
 
  Krymo totoriai: miglota ateitis (40)

Inga Popovaitė, politikos apžvalgininkė
2014 03 27

Šiemet gegužės mėnesį Krymo totoriai minės 70-ąsias trėmimų iš Krymo į Sibirą ir Centrinę Aziją metines. Per 200 tūkstančių totorių buvo ištremti, o sugrįžti į gimtąsias vietas jiems buvo leista tik prasidėjus M. Gorbačiovo perestroikai. Todėl nenuostabu, kad dauguma jų neslepia antirusiškų nuotaikų ir bando priešintis Rusijos veiksmams Kryme.

 
 
  Geopolitinė realybė po Krymo aneksijos (14)

Aušra Radzevičiūtė-Kornelija Bradaitė
2014 03 26

Tinklalapio geopolitika.lt redakcija su giliu liūdesiu praneša, kad tai – paskutinis ilgametės mūsų bendradarbės, netikėtai mirusios Aušros Radzevičiūtės-Kornelijos Bradaitės parengtas straipsnis.

Su tinklalapiu geopolitika.lt Aušra bendradarbiavo nuo pat jo įkūrimo 2005 metais. Jos straipsniai visada pasižymėdavo aiškiu tarptautinės situacijos supratimu, giliu analitiniu mąstymu ir įdomiomis įžvalgomis, jautriu į geopolitines kolizijas patekusių tautų ir žmonių problemų suvokimu.

Šviesus velionės atminimas ilgam liks tinklalapio bendradarbių atmintyje.

 
 
  Kiek Rusijai kainuos Krymas? (11)

Viktoras Denisenko
2014 03 24

Praėjus vos kelioms dienoms po vadinamojo „referendumo“ Kryme Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė pusiasalio prijungimo prie Rusijos Federacijos dokumentus. Įgyvendinti šį siekį Maskvai jau negalėjo sutrukdyti net labai neigiama tarptautinės bendruomenės reakcija. Tačiau, be karinių ir geopolitinių niuansų, šis Rusijos sprendimas turi ir ne mažiau reikšmingą finansinį aspektą, kurį verta panagrinėti plačiau.

 
 
  Keistas susitarimas (15)

Brigita Kupstaitytė
2014 03 21

Sausio viduryje Rusija ir Iranas paskelbė apie vykstančias derybas ir planuojamą susitarimą eksportuoti Irano naftą mainais į rusiškas prekes. Toks susitarimas būtų itin reikšmingas Irano ekonominei ir politinei situacijai. Irano ekonomika, nuo 2011 metų įvedus sankcijas, yra paveikta naftos eksporto sumažėjimo ir nesibaigiančių derybų dėl šalies branduolinės programos ateities. Nors šio susitarimo baigtis dar neaiški, vien jo galimybės teikiamas efektas yra neabejotinas. Kyla klausimas: kam Rusijai, turinčiai tiek naftos atsargų, reikalinga Irano nafta ir kokie politiniai aspektai gali slypėti po šiuo komerciniu pasiūlymu?

 
 
  Kaip Rusija grąžina pasaulį į karo laukimo būseną (77)

Lilija Ševcova
2014 03 19

Po Krymo „referendumo“ prasidėjo naujo laiko skaičiavimas. Ir Rusijai, ir aplinkiniam pasauliui. Tik patikslinkime, kad svarbiausia čia visai ne tai, jog Maskva bando susigrąžinti Krymą. Kremliuje nieko nejaudina „rusakalbių gyventojų“ teisės – nei Kryme, nei pietrytinėje Ukrainos dalyje. Prestižo problema Maskvai taip pat – antraeilis klausimas. Tai kurgi esmė? O reikalas tas, kad Kremliuje, matyt, suvokė, jog išsisėmė vienvaldystės galimybės. Išgyvenusi Maidaną Ukraina Kremliui kartu tapo ir perspėjančiu veiksniu, rodančiu, kur link viskas krypsta, ir dingstimi pabandyti sustabdyti tai, kas neišvengiama. Ir štai mes turime Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

 
 
  Australijos imigracijos politika: distopija bėgantiems nuo konfliktų (5)

Justina Poškevičiūtė, politikos apžvalgininkė
2014 03 19

Viena prie kitos sugrūstos palapinės, deramos medicininės pagalbos sulaukti neįmanoma, vaikai į mokyklas neina, suaugusieji neturi darbo, palikti salų negalima: šitokiomis Jungtinių Tautų ir „Amnesty International“ stipriai sukritikuotomis sąlygomis Nauru ir Papua-Naujajai Gvinėjai priklausiančioje Manus saloje gyvena apie kelis tūkstančius pabėgėlių, svajojusių gyvenimą tęsti Australijoje. Šios šalies imigracijos politikos dalis – perkelti nuo konfliktų ar persekiojimo pabėgusius imigrantus į mažas atokias saleles, jau daugiau kaip porą metų sulaukia tarptautinių organizacijų kritikos. Kokia ta politika, dėl ko kritikuojama ir ar sugriežtinti įstatymai sustabdys žmonių srautus?

 
 
  Kita (neblizganti) Estijos pusė (5)

Tomas Matulevičius
2014 03 17

Estijai, kaip šaliai, netrūksta Lietuvos ir užsienio apžvalgininkų liaupsių dėl sparčios ekonominės plėtros, anksčiausiai iš Baltijos valstybių įsivesto euro, tokių sėkmingų informacinių technologijų projektų kaip „Skype“, „Kazza“, „Joost“ ar dėl to, kad šalyje galima balsuoti elektroniniu būdu. Taip pat Estija savo Baltijos kaimynėms gali būti pavyzdžiu dėl mažo valstybės įsiskolinimo, gynybai skiriamų 2 proc. BVP lėšų, galų gale – nemokamo viešojo transporto savo sostinėje.

 
 
  Turi revoliucija pradžią – neturi revoliucija pabaigos! (II) (94)

Vadim Volovoj, politikos mokslų daktaras
2014 03 14

Tuo metu, kai rašomas šis straipsnis, Ukraina dar egzistuoja kaip vieninga valstybė, nors de facto jau susiduria su rimtais teritorinio vientisumo iššūkiais. Revoliucija įvyko. Ar tai buvo tautos revoliucija? Vargu. Antraip Sevastopolyje ir Charkove žmonės džiaugtųsi Maidano pergale ir smerktų Janukovyčių lygiai taip pat kaip ir Lvove. Tiesa, pasprukusį prezidentą Sevastopolio ar Charkovo gyventojai smerkia, bet labiau ne kaip „šeiminio“ režimo lyderį, o kaip tiesiogine to žodžio prasme skystą vadovą, kuris išdavė visus, pradedant savo partija ir baigiant „Berkut“. Trumpai sakant, Viktoras Janukovyčius – visai ne Vladimiras Putinas.

 
 
  Putinas ir Šoigu – netiesos sakymo magistrai (47)

Aušra Radzevičiūtė-Kornelija Bradaitė
2014 03 13

Jeigu ilgą laiką kartosi melą, ar jis virs tiesa? Tokį eksperimentą, atrodo, pastaruoju metu bando atlikti Rusijos vadovai. Kovo pradžioje vykusioje spaudos konferencijoje prezidentas Vladimiras Putinas tvirtino, kad Kryme vaikštinėjantys žmonės karinėmis uniformomis be skiriamųjų ženklų neturi nieko bendro su Rusija – neva kol kas nėra pagrindo įvesti kariuomenės, bet jeigu toks poreikis atsiras, ji, žinoma, bus įvesta. Neilgai trukus tą patį pakartojo Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu: „Kryme Rusijos karių nėra absoliučiai.“ Taip pat jis sakė „neturįs supratimo“, iš kur Krymo „savigynos būriai“ gavo šiuolaikinių Rusijos gamybos šarvuočių „Tigr“ ir „Rys“ („Lūšis“).

 
  Puslapiai: <<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97   >>>


 
Paieška


Iššūkių aplinkai geopolitika (1201)

2017 03 08


Pasaulio ekonomika ir politika išgyvena iššūkių kupinus laikus. Tai – Vakarų šalių santykiai su Rusija, NATO aljanso ateitis, pilietinis karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė, auganti populizmo banga bei artėjantis Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES). Šiomis temomis diskutuojama nuolat, tačiau nepelnytai pamirštama aplinkos ir jos apsaugos tvarumo tema.Vokietijos biudžeto perteklius – rekordinėse aukštumose (265)

2017 03 01


Vokietijos biudžeto perteklius 2016 metais pasiekė rekordines aukštumas ir sudarė beveik 24 mlrd. eurų, o tokius rezultatus lėmė geresnis mokesčių surinkimas ir išaugęs užimtumas. Tai – jau treti metai, kai Vokietijos vyriausybės pajamos viršijo išlaidas. Tiesa, padidėjo išlaidos, susijusios su būsto rinka ir pabėgėlių integravimu. Remiantis oficialiais patvirtintais duomenimis, Vokietijos ekonomika praėjusiais metais augo 1,9 proc., o prie to prisidėjo vartotojų ir vyriausybės išlaidos.Azija siekia stiprinti ryšius su Europa (320)

2017 02 22


Didžiulė nežinomybė, gaubianti Jungtinių Valstijų užsienio, saugumo ir prekybos politikos ateitį, atveria naujus horizontus Europos Sąjungai (ES) bendradarbiaujant su Azija. ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini tiki, kad šiame kontekste Europa gali imtis lyderystės. Vis dėlto kyla klausimas, ar Bendrija įstengtų pasinaudoti tokia galimybe, kai naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo politika tampa vis mažiau nuspėjama.Kinijai reikalinga nauja strategija (594)

2017 02 15


Šaltasis karas baigėsi 1991 metais, kai žlugo Sovietų Sąjunga. Era po Šaltojo karo baigėsi 2016-ųjų lapkritį, kai Donaldas Trumpas laimėjo Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus. Sudėtinga nuspėti, ką pasauliui atneš D. Trumpo valdymas, o dėl šių priežasčių pradeda nerimauti Kinija. Toliau vykstant ekonominei globalizacijai, Kinija plėtoja artimus komercinius ryšius su Vakarų valstybėmis. Tai yra palanku šios šalies ekonomikos augimui ir plėtrai. Be to, minėti ryšiai stiprina Kinijos įtaką užsienyje. Graikija bando žengti nuo taupymo prie atsigavimo (152)

2017 02 08


Atėnų ir jų kreditorių požiūris į Graikijos finansinės pagalbos programą skiriasi, o nežinomybę Europoje kursto artėjantys rinkimai Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Graikijos kreditoriai akcentuoja reformas darbo ir energetikos sektoriuose bei išlaidų apkarpymus. Tikimasi, kad Graikija ir tarptautiniai skolintojai susitarimą gali pasiekti šių metų vasario 20 dieną, kai numatomas euro zonos finansų ministrų susitikimas. Atėnai viliasi grįžti į obligacijų rinkas iki 2017 metų pabaigos. Tiesa, nerimą kelia Graikijos skolos tvarumas.Lenkijos užsienio reikalų ministerija tapo Rusijos programišių taikiniu? (43)

2017 02 02

Manoma, kad ART28 grupuotei, kuri dar žinoma kaip Fancy Bear, priklausantys programišiai mėgino įsilaužti į Lenkijos užsienio reikalų ministerijos (URM) darbuotojų kompiuteriusVartojimas vis dar stiprina D. Britanijos ekonomiką (65)

2017 02 01


Didžiosios Britanijos vartotojai tarsi griauna įspėjimus, kad vadinamasis „Brexitas“ gali sukelti šalies ekonomikos sulėtėjimą. Per paskutinius tris 2016 metų mėnesius jų išlaidos buvo gausios ir tai leido išlaikyti solidžius ūkio augimo rodiklius. Praėjusių metų spalio–gruodžio mėnesiais D. Britanijos bendrasis vidaus produktas (BVP) didėjo 0,6 proc. ir augimo tempai iš esmės atitiko dviejų ankstesnių ketvirčių duomenis. Tokias tendencijas atspindėjo investuotojų ir finansų rinkų nekantriai laukti rodikliai, kuriuos paskelbė Nacionalinės statistikos tarnyba (ONS).


 

Autorinės teisės: būtina nurodyti www.geopolitika.lt kaip šaltinį perspausdinant ar kitaip naudojantis www.geopolitika.lt medžiaga!

© 2005-2017 Geopolitinių Studijų Centras